Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

Om årets rapport

Denna rapport om pensionärerna och internet är en fördjupning av Svenskarna och internet 2014 och baserar sig på den datainsamling som gjordes under första halvåret 2014. Totalt intervjuades 3014 personer varav 310 var i åldern 66-75 år och 277 var 76 år eller äldre.

För mer uppgifter om urval, bortfall etc. se Olle Findahl (2014). Svenskarna och internet 2014. Stockholm: IIS ( Internetstiftelsen i Sverige).

Läs rapporten som pdf.

Ladda ner alla diagram i Excelformat.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Förord