Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

4. Internationell jämförelse

Ovanligt många äldre använder internet i Sverige om man jämför med förhållandena i andra länder. Det är dock svårt att hitta jämförbar statistik om man vill jämföra äldre i olika länder, då den i många fall, till exempel i EU:s statistik, inte omfattar människor äldre än 74 år. Men begränsar vi oss till de yngre pensionärerna i åldersgruppen 65 till 74 år kan vi se att Danmark, Norge, Sverige och Nederländerna har den största andelen internetanvändare bland de äldre upp till 74 år. Här använder åtta av tio internet. I många länder står dock majoriteten av de äldre fortfarande helt utanför. I genomsnitt i EU är det 44 procent av de i åldern 65 till 74 år som är internetanvändare, och sålunda 56 procent som inte använder internet (Eurostat, 2015).

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: I vilken mån är internets innehåll tillgängligt för pensionärerna?

Jämförelse mellan Sverige och USA

Jämför vi med USA har Sverige de senaste åren kommit något längre än USA i spridningen av datorer och mobiler. Det märks också bland seniorerna när man räknar alla över 65 år utan åldersgräns uppåt. Det är en något större andel av de äldre i Sverige som är uppkopplade via dator eller mobil (Smith, Pew 2014).

De digitala klyftorna bland äldre, som vi tidigare sett existerar i Sverige, återfinns också i USA och i andra länder. En mycket liten andel av äldre med låga inkomster, låg utbildning eller medicinska problem använder internet (Choi & DiNitto, 2013a). Till skillnad från i Sverige anger man här i första hand ekonomi eller funktionshinder som orsak.

När det gäller surfplattor bland äldre har USA tidigare legat före men skillnaden är idag liten och ser vi till hela befolkningen ligger nu Sverige före genom den mycket snabba ökningen av surfplattor bland barnfamiljerna i Sverige under det senaste året (Findahl, 2014).

I ett avseende ligger dock USA långt före och det gäller e-bokläsarna som var tredje amerikan nu har tillgång till. Även seniorerna i USA har sådana medan mycket få svenskar har skaffat sig en sådan. Det gäller både bland unga och gamla. I USA är det till och med så att det är fler seniorer som har tillgång till surfplatta eller e-boksläsare än till en smartmobil.

Permalänk