Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

5. I vilken mån är internets innehåll tillgängligt för pensionärerna?

Det finns två sätt att analysera hur innehållet på internet är tillgängligt för pensionärerna. Det ena är att utgå från hela åldersgruppen och räkna in alla från 65 år och uppåt och se hur många som använder internet för att söka upp olika typer av innehåll. Det andra är att avgränsa analysen till enbart de pensionärer som använder internet. Här ska vi först se på pensionärerna som en hel åldersgrupp och i ett senare kapitel rikta in oss enbart på de som använder internet.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: De äldre internetanvändarna

Var femte pensionär kan nås av hälsoinformation via internet

Ser vi till hela åldersgruppen kan vi se att hälso- och medicinsk information på internet är tillgängligt för en tredjedel (38%) av de yngre pensionärerna och var tionde (12%) av de äldre. Det är den andel av åldersgruppen som någon gång söker efter sådan information på internet. Var tredje av de yngre pensionärerna och var tionde av de över 75 år är således teoretiskt nåbara för sådan hälsoinformation.

Jämfört med hela befolkningen är det där drygt hälften som kan nås, eftersom 57 procent av alla över 12 år någon gång söker efter hälso- eller medicinsk information på internet. Förhållandet är detsamma för politisk information.

Ungefär lika många kan man nå med myndighetsinformation på internet. Drygt hälften av befolkningen söker någon gång upp offentlig information från regering, kommun och myndigheter, en tredjedel (32%) av de yngre pensionärerna och var femte (21%) av de äldre.

Faktasökning på internet är en av de mest spridda aktiviteterna i alla åldrar och hälften av de yngre pensionärerna ägnar sig någon gång åt detta, en femtedel av de över 75 år.

Permalänk

Kommunicerar främst via e-post

Nästan alla som använder internet utnyttjar möjligheten att skicka e-post. Det innebär att 71 procent av de yngre pensionärerna gör det (79% använder internet) och 31 procent av de över 75 år (34% använder internet). Däremot är det inte lika vanligt att de äldre utnyttjar internet för att kommunicera på andra sätt som via snabbmeddelanden så kallade instant messages, eller via video- och telefonsamtal över internet.

Permalänk

Nyheter och dagstidningar populära

Att söka efter nyheter på internet och läsa dagstidningar är populärt. Två av tre av de yngre pensionärerna och nästan var tredje av de äldre läser en dagstidning någon gång. Men jämfört med den dagliga läsningen av papperstidningen är detta endast ett komplement (se kapitel 7). Att någon gång se ett tv-program via play eller lyssna på radio är mer sällsynt, särskilt bland de äldsta.

Permalänk

En majoritet av pensionärerna betalar inte sina räkningar via internet

Drygt hälften av de yngre pensionärerna betalar inte sina räkningar över internet och mer än fyra av fem bland de äldre över 75 år gör det inte. Totalt innebär det att 55 procent av de över 65 år inte betalar sina räkningar via internet. Ungefär lika många e-handlar inte över internet.

Få av de äldsta över 75 år söker upp och medverkar på sociala medier. En tredjedel av de yngre, 65-74 år, är åtminstone någon gång på sociala medier och var femte delar med andra och skickar vidare.

Sammanfattningsvis är e-post och sökning efter nyheter och fakta de mest spridda aktiviteterna på internet bland pensionärerna över 65 år. Hälso- och medicinsk information via internet är tillgängligt för högst en tredjedel av de yngre pensionärerna och var tionde av de äldre, eftersom övriga aldrig är nåbara för sådan information via internet. Detsamma gäller politisk information och myndighetsinformation, med undantaget att inte var tionde utan var femte av de äldsta någon gång söker efter myndighetsinformation.

Permalänk

Män är mer aktiva på internet än kvinnor

Äldre män har genomgående större tillgång till internet än kvinnor i samma ålder. Medan skillnaderna mellan män och kvinnor till stor del har försvunnit eller kastats om i yngre åldrar så lever skillnaderna kvar bland de äldre över 65 år. Ju äldre desto större skillnader. En högre andel av männen har tillgång till internet i hemmet. Fler av dem har smartmobiler och surfplattor.

Ser vi till den äldre åldersgruppen som helhet är det fler män än kvinnor som läser tidningen någon gång på nätet (48% vs. 30%), e-handlar (46% vs. 27%), betalar räkningar via internet (54% vs. 38%) och letar upp information från regering, kommun och myndigheter (33% vs. 24%).

Permalänk